DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN I OFFENTLIG SEKTOR

Flikar

PS! Kursen finns även för dig som arbetar i privat sektor